Základní organizace

Na okrese Jičín je 14 základních organizací Českého svazu včelařů, o.s.

Základní organizace Českého svazu včelařů je nejdůležitější organizační jednotkou svazu. Přijímá a vede v evidenci členy svazu zásadně podle katastrálních území jedné nebo více obcí téhož okresu.

Orgány základní organizace jsou:

  • členská schůze (výroční členská schůze)
  • výbor ZO
  • kontrolní a revizní komise

 Více informací o funkci a fungování základních organizací ČSV najdete ve stanovách.

 

Územní rozdělení okresu Jičín do jednotlivých ZO (PDF soubor 0.65 MB).

 

Základní organizace ČSV spadající pod okresní výbor ČSV Jičín