Základní organizace ČSV Dětenice

ZO ČSV Dětenice působí na území Českého ráje. Sdružuje včelaře z obcí jičínského okresu, a to Dětenic, Brodku, Osenic, Horních a Dolních Rokytňan, Bačalek, Lična a Záhub. Je organizací, která má v dnešní době 18 členů se 137 včelstvy.

Obce se nachází v krajině, která poskytuje včelstvům bohatou snůžku medu. Jsou to jehličnaté a smíšené lesy, stráně a luka s rybníky poskytující rozmanité rostliny.

Složení výboru:

  • Jiří Rykl, předseda
  • Hana Sedláčková, jednatel
  • Libuše Rampasová, účetní
  • Milan Bárta, zdravotní referent
  • Jiří Žďánský

Za správné hospodaření zodpovídá:

  • Zdeněk Chudoba, předseda KRK
  • Josef Matohlína, člen KRK
  • Karel Jakubec, člen KRK

Dětěnice - zámek Dětěnice