Základní organizace ČSV Železnice

ŽelezniceZO ČSV Železnice patří mezi menší základní organizace spadající pod OV ČSV Jičín. Sdružuje včelaře z obcí: Železnice, Valdice, Podůlší, Jinolice, Kněžnice, Doubravice, Kyje, Dílce a Cidlina.
V současné době je v organizaci 38 včelařů obhospodařujích 229 včelstev. Členská základna je stabilizována, na podzimní členské schůzi byli přijati čtyři noví včelaři.

Sezona 2009 byla pro organizaci smutná a pracná. Byl zde objeven mor včelího plodu a nyní se nachází v ochranném pásmu této nebezpečné nákazy.

výbor ZO

  • př. Slavík Bohumil, předseda ZO

Motto

Snažíme se být vstřícní, vítáme každého včelaře, který chce včelařit. Ve vyjmenovaných obcích jsou téměř všichni včelaři organizováni v ČSV. Neuzavíráme se pro nikoho. Při včelaření chceme, aby byla dodržována kázeň v chovu včel a dodržovány veterinární předpisy.
 

Z historie

ZO ČSV Železnice byla založena 12.12.1954 na zakládající schůzi a vznikla rozštěpením ZO Jičín. Tomuto oddělení předcházel souhlas Krajského včelařského odboru v Hradci Králové ze 14.7.1954. Prvními funkcionáři byli zvoleni:

  • předseda: př. Václav Řepka
  • jednatel: př. Karel Sál
  • pokladník: př. Miloslav Jenček
  •