Základní organizace ČSV hořice v Podkrkonoší

Hořice - radniceZákladní organizace byla založena již 8. března 1868 a patří tak mezi nejstarší včelařské organizace v naší republice. Sdružuje včelaře z Hořic v Podkrkonoší a obcí jejího blízkého okolí. Od 1. 8. 2017 v naší ZO pracuje včelařský kroužek při ZŠ a MŠ Na Daliborce. Vedoucím kroužku je př. Mgr. Jan Sezima, t. č. ředitel Základní a mateřské školy Na Daliborce.

K 1. 9. 2017 měla naše organizace  132 členů s 1519 včelstvy.

 

Složení výboru:

 • předseda: Kopecký Karel
 • jednatel: Ing. Dobeš Václav
 • místopředseda: Hátle Ondře
 • pokladník: Ing. Kaňka Vladimír
 • zdravotní referent: Tobolka Josef
 • chovatelský referent: Lánský Pavel
 • referent pro osvětu: Ing Vrzala Pavel
 • člen výboru: Draštík František
 • člen výboru: Ing. Kareš Stanislav
 • člen výboru: Mečíř Pavel
 •  
 • předseda kontrolní komise: Voborník Marcel
 • člen kontrolní komise: Mistr Josef
 • člen kontrolní komise: Holeček Miloslav

 Hořive - Věž Masarykova

Kontakt:

Karel Kopecký - předseda spolku
Všehrdova 1893, 508 01 Hořice
e-mail: mr.hill(@seznam.cz
tel: 732 140 151