Základní organizace ČSV Pecka

Pecka - hrad

Naše ZO ČSV, o.s., Pecka, která vyprodukovala v roce 2017 cca 2 850 kg medu, má v roce 2018 22 členů. Mezi ně patří i jedna včelařka. Průměrný věk našich členů dosahuje cca 59 let. Při tom nejmladší člen má 23 a nejstarší 83 let.

Na výroční členské schůzi v roce 2015 si členové ZO zvolili na dalších pět let nový výbor, jehož předsedou je přítel Josef Trybenekr a jednatelem přítel Ing. Petr Seliger.

Naše včelstva, kterých bylo k 1.9.2017 celkem 222 na 23 stanovištích, jsou na katastrálním území obcí Pecka, Staňkov, Vidonice, Kal, Bukovina, Horní Javoří, Arnoštov a Bělá. Naši členové pečují nejméně o jedno a nejvíce o 50 včelstev. Největší zavčelení je v obcích Bukovina, Staňkov a Pecka.

Zdravotní stav našich včelstev je ve srovnání se stavem v okresu Jičín relativně dobrý a výskyt parazitů Varroa destructor patří u nich v posledních letech k nejnižším v okresu. Mor včelího plodu nebyl u našich včelstev zjištěn a ani s dalšími včelími chorobami nemáme vážnější problémy.

Spolu s námi se tu o svá včelstva starají ještě dva tzv. organizovaní včelaři (kteří jsou členy jiných ZO, ale mají včelstva na území spadající pod naši ZO) a dále dva neorganizovaní včelaři, kteří nejsou členy žádné včelařské organizace.

Kontaktní e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

V Pecce 14.01.2018

Za ZO ČSV, o.s., Pecka
Ing. Petr Seliger
jednatel ZO